Over mij

Ik ben in 1962 geboren in een dorpje in Noord Limburg.

Als jongste van vijf kinderen in de rij zie ik dat ik veel geleerd heb van alles wat zich binnen ons gezin afspeelde. Ik ben al vroeg wakker geschud doordat mijn vader overleed toen ik 11 jaar oud was. Ik zag een enorme grote engel in zijn nabijheid tijdens zijn stervensproces. Ik voelde mij eenzaam, en alleen met mijn gedachtes en gevoelens en daardoor ben ik al vroeg op zoek gegaan naar mijn waarheid. Ik had het gevoel dat dit niet de wereld was zoals die zou moeten zijn. Een wereld waarin mensen vervreemd zijn van zichzelf. Een wereld waarin mensen in die tijd de verbinding buiten zich zochten, binnen de machtsstructuren van de maatschappij en kerk en/of zich lieten leiden door hun eigen denken, met haar voorwaarden en oordelen.

Ik ging op zoek naar de zin van het leven en ben Creatieve Therapie in Nijmegen gaan studeren. Ik kon hier volledig mijn creativiteit uitleven alsook mijn hunkering naar het doorgronden van de psyche van de mens. In die tijd heb ik ook mijn passie voor pottenbakken en boetseren ontdekt. Na de opleiding ben ik als creatief therapeut en groepsleidster werkzaam geweest binnen een multidisciplinair team op een medisch kleuterdagverblijf. Ik voelde daar duidelijk de behoefte om de kinderen niet iets van buitenaf op te leggen, maar hen te spiegelen in het vinden van hun eigen waarheid. Contact maken met hun eigen bron en daarmee een stevig fundament leggen in zichzelf. Ook de gesprekken met hun ouders heb ik als zeer waardevol ervaren.

Toen ik zelf moeder werd van twee dochters, heb ik bewust gekozen om aan huis te gaan werken. Ik gaf thuis in mijn eigen atelier/praktijk les in pottenbakken en “nat in nat schilderen” en gaf creatieve therapie aan kinderen en volwassenen. Ook heb ik met heel veel plezier op de vrije school als peuterjuffie gewerkt.  In 2010 werd ik vanuit het niets wakker geschud doordat de geestelijke wereld mij aanwezig liet zijn bij drie ernstige ongelukken op straat. Bij alle drie de ongelukken hoorde ik een stem buiten mij die zei wat ik moest doen. Ik werd als het ware “overgenomen” door lichtwezens en wist wat ik moest doen. Doorgegeven woorden vloeiden uit mijn mond,  en mijn handen werden helende handen. Door deze ervaring had ik een kijkje gekregen in een heel andere wereld, de geestelijke wereld. De geestelijke wereld kent geen haast, geen moeten, geen presteren, alleen maar spirit, vibratie en vrijheid; zij kent geen oordeel.

In die tijd heb ik ook de vierjarige opleiding tot Kunstzinnig Dynamisch coach gevolgd in Breda.

Met al deze ervaringen als creatief therapeut, hoog-gevoeligheid, sterk invoelend vermogen en contact met natuurwezens en de geestelijke wereld, wil ik graag, indien jij dat wenst, jouw gids zijn op jouw pad.

Mensen vertellen mij vaak dat ze zich op hun gemak voelen bij mij en zich daardoor open durven stellen. Deze openheid geeft juist toegang tot diep contact met hun ziel, hetgeen bewustwording, herinneren en heling teweeg brengt. Een houden van jezelf, mogen zijn wie je bent in vrijheid.